دلم گرفته

نمیدونم میلادچش شده

نمیدونم اصلادوستم داره

نمیدونم اصلا حاضره به خاطرم هرکاری کنه

امیدوارم اشتباه کرده باشم ومیلادهنوزم دوستم داشته باشه

یادم میادکه بهم میگفت هرکاری برات میکنم

اماامروزحاضرنشدازداداشم عذرخواهی کنه

حاضرنشدغرورش روبشکنه

حاضرنشد عشقش روثابت کنه

دلم شکست نه به خاطر میلاد

نه به خاطرداداش شهاب

 بلکه به خاطرخودم که بهش اعتمادداشتم دوستش داشتم

امیدوارم یکم خوب فکرکنه

تقصیرازمیلاده نبایدسادگی روکناربذاره

سادگی بهتراز پرو بازیه

امیدوارم میلاد رو عقل بیادوعین قبل بشه

این میلادی که من دوستش داشتم نیست

انگارجادوشده

خدایابه خداوندی خودت قسمت میدم که عشقم سرعقل بیاد

میلادمنتظرتصمیمت هستم تاعشقت برام ثابت بشه

دوستت دارم عشقم

/ 3 نظر / 26 بازدید

سلام دیدنیه وبلاگت خوب ساختیااااااااااااا من که استفاده بردم باز میخوام بیام وبلاگت ببین منو با نام جک و لطیفه و اس ام اس لینک کن بعد بگو با چه نامی لینکت کنم http://www.9jok9.ir ٶ,�6ava�*�.6,v*�av)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�B�B��6)�6.va6� ��Ovava� �� �[OI�\�I����Z����؞K�\��X[���˚\

آقای میم...

اوه اوه دعوا ؟ [مغرور] کتک کاری ؟ [ابرو] خدا رو شکر که ثابت شد .. [پلک]